select
 
 

 
Share/Save/Bookmark

Dagsorden for årsmøtet Dagsorden for årsmøtet

29.02.2012


ÅRSMØTE ULL/KISA IL 21.03.2012

Åpning.

1.Godkjenne de stemmeberettigede.

2.Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3.Velge dirigent, 2 sekretærer samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.Behandle idrettslagets årsmeldinger, regnskap og budsjett

a. Hovedstyret

b. Fotballgruppa

c. Idrettsskolen

d. Innebandy

e. Ullensaker/Kisa IL Friidrett

f. Ullensaker/Kisa IL Håndball

5.Behandle innkomne forslag og saker.

6.Fastsette medlemskontingent.

7.Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

8.Bestemme hvilke idrettslag allianse-idrettslaget skal organisere. Slikt vedtak må fattes med 2/3 flertall.

9.Foreta følgende valg:

a)Leder og nestleder

b)3 styremedlem(mer) og 1 varamedlem(mer)

c)Øvrige 5 medlemmer i hovedstyret (disse er tidligere valgt i de ulike gruppene)

d)2 revisorer

e)Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

f)Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

10.Æresbevisninger

11.Avslutning

Frist for forslag til årsmøtet er 7. mars, og kan sendes til styreleder (okwiig@hotmail.com)


Vis alle nyheter